szkolenia PPOŻ i BHP

Pierwsza pomoc

Najczęstsze urazy i sposoby postępowania:

a). stłuczenie

b). skręcenie

c). zwichnięcie

d). złamanie

e). zerwanie jednostek mięśniowo-ścięgnistych

f). zespoły przeciążeniowe

g). krwiaki i siniaki

h). obrzęki pourazowe


Atak serca