szkolenia PPOŻ i BHP

Postępowanie powypadkowe

 "Bo wypadek to jest dziwna rzecz. Nigdy go nie ma dopóki się nie wydarzy."

Kubuś Puchatek - A. A. Milne (1928r.)

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz bądź śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Procedura w razie wypadku przy pracy:

  • zawiadomienie przełożonego o wypadku
  • podjęcie przez pracodawcę odpowiednich czynności w związku z informacją o wypadku
  • zabezpieczenie miejsca wypadku
  • powołanie zespołu powypadkowego
  • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
  • sporządzenie protokołu wypadkowego
  • zapoznanie pracownika z protokołem powypadkowym
  • zatwierdzenie protokołu powypadkowego
  • działania po zakończeniu postępowania powypadkowego:

   a). sporządzenie Statystycznej Karty Wypadku przy pracy

   b). wypełnienie rejestru wypadków

Na stworzenie pełnej dokumentacji zespół powypadkowy ma 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku.

Oferuje Państwu usługę polegającą na sporządzanie pełnej dokumentacji wypadków przy pracy i wypadków w drodze do lub z pracy.