szkolenia PPOŻ i BHP

Postępowanie powypadkowe

 "Bo wypadek to jest dziwna rzecz. Nigdy go nie ma dopóki się nie wydarzy."

Kubuś Puchatek - A. A. Milne (1928r.)

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz bądź śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, pracodawca ma obowiązek podjąć następujące czynności:

  • zabezpieczyć miejsce gdzie nastąpił wypadek,
  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
  • podjąć niezbędne środki eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
  • niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy,
  • zbadać przyczyny i okoliczności wypadku, podjąć odpowiednie działania, które mają na celu zapobiegać podobnym wypadkom,
  • sporządzić właściwą dokumentację.

Na stworzenie pełnej dokumentacji zespół powypadkowy ma 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku.

Oferuje Państwu usługę polegającą na sporządzanie pełnej dokumentacji wypadków przy pracy i wypadków w drodze do lub z pracy.