szkolenia PPOŻ i BHP

Lekarz medycyny pracy nie ograniczy zakresu obowiązków badanego pracownika

Rolą lekarza medycyny pracy jest określenie, czy pracownik może, albo nie, wykonywać pracę na określonym stanowisku, które pracodawca charakteryzuje w skierowaniu na badania. Lekarz nie jest upoważniony do wprowadzania samowolnych zmian dotyczących zakresu prac określonego w skierowaniu. 

źródło: www.bhp.abc.com.pl