szkolenia PPOŻ i BHP

Dofinansowanie do okularów

Aby pracodawca był zobowiązany do pokrycia całości lub części kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla swojego pracownika, musi być spełnionych kilka warunków. Do najważniejszych z nich należą: stosowne zaświadczenie lekarskie i czas pracy, jaką dany pracownik wykonuje przed monitorem komputera. Jeśli chcielibyśmy, by to pracodawca zapewnił nam okulary, konieczność ich stosowania musi być potwierdzona przez okulistę. Lekarz nie może jednak wydać takiego orzeczenia podczas każdej wizyty, a jedynie podczas badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznych badań pracowniczych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych). Co ważne, konieczność stosowania okularów dotyczy tylko sytuacji związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przed monitorem komputera (nieistotne jest czy jest to komputer stacjonarny czy przenośny, ani to czy okulary nosimy na co dzień czy też używamy ich jedynie do pracy przy komputerze). I tu pojawia się kolejny warunek. Dotyczy on czasu pracy, jaki przypada na wykonywanie obowiązków służbowych przed monitorem. Zgodnie z przepisami, nie może być on krótszy niż połowa dobowego wymiaru czasu pracy w praktyce oznacza to, że refundacja nam się należy, jeśli praca przed komputerem przekracza 4 godziny dziennie. Jeśli taki rodzaj pracy bywa jedynie dodatkiem do naszych codziennych obowiązków służbowych, takie dofinansowanie nam się nie należy.

Źródło: www.praca.pl, stan z dnia 13 maja 2014 r.