szkolenia PPOŻ i BHP

Więzienie za fałszowanie dokumentacji o odbyciu szkolenia BHP

Świadczy o tym wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa, który skazał na cztery miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz grzywnę osobę prowadzącą szkolenie, która poświadczyła niezgodnie z prawdą uczestnictwo w nim niektórych pracowników.

Sprawę tę ujawniła Państwowa Inspekcja Pracy, stwierdzając, że zaświadczenie o odbyciu 8-godzinnego szkolenia okresowego wystawiono pracownicy, która w dniu szkolenia przebywała na zwolnieniu lekarskim oraz innej osobie zatrudnionej na pół etatu.
Jak się okazuje, wykrycie spraw tego rodzaju nie jest trudne. Inspektor pracy może np. zweryfikować, czy w dniu szkolenia dany pracownik nie był w delegacji lub na zwolnieniu lekarskim. Można też udowodnić, że charakter lub miejsce świadczenia pracy uniemożliwiały pracownikowi wzięcie udziału w szkoleniu konkretnego dnia.
 
źródło: www.bhp.abc.com.pl