szkolenia PPOŻ i BHP

Choroba zawodowa

W przypadku chorob zawodowych obowiazuja okreslone zasady postepowania dotyczace zglaszania podejrzenia, ropoznawania I stwierdzania chorob zawodowych oraz podmiotow wlasciwych w tych sprawach.

Choroba zawodowa jest spowodowana dzialaniem czynnikow szkodliwych dla zdrowia wystepujacych w srodowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Choroby zawodowe wystepuja zwykle po dluzszym okresie przebywania w niesprzyjajacych warunkach.

Zgodnie z Kodeksem Pracy za chorobę zawodowa uważa sie chorobę:

  • wymieniona w wykazie chorob zawodowych
  • jezeli w wyniku oceny warunkow pracy mozna stwierdzic bezspornie lub z wysokim prawdopodobienstwem, ze zostala ona spowodowana dzialaniem czynnikow szkodliwych dla zdrowia wystepujacych w srodowisku pracy albo w zwiazku ze sposobem wykonywania pracy.

W kazdym przypadku wystapienia choroby zawodowej nalezy:

  • dokonac jej zgloszenia
  • przygotowac dokumentacje medyczna
  • ustalic przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter I rozmiar zagrozenia ta choroba
  • przystapic niezwlocznie do usuniecia czynnikow powodujacych powstanie choroby zawodowej I zastosowac niezbedne srodki zapobiegawcze
  • zapewnic realizacje zalecen lekarskich

Sankcje za niewypełnienie obowiązku zgłoszenia choroby zawodowej

W przypadku gdy osoba, na której ciąży obowiązek zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, z jakichkolwiek przyczyn zaniecha jego wykonania naraża się na odpowiedzialność z tego tytułu. Na istnienie obowiązku zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej nie ma bowiem wpływu fakt, iż osoba, której podejrzenie dotyczy, nie wyraża zgody na jej zgłoszenie. Niewypełnienie obowiązku zgłoszenia choroby zawodwej stanowi wykroczenie przeciwo prawom pracownika. Kto nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o nią, nie ujawnia choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich chorób, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.