szkolenia PPOŻ i BHP

linki

 

Strony związane z bhp i prawem pracy

                                      Centralny Instytut Ochrony Pracy                               

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Portal Oświatowy

Prawo pracy

Prawo pracy HR

Psychologia pracy

 Czasopisma i portale dot. bhp

Atest

Praca i Zdrowie

Przyjaciel Przy Pracy

Promotor BHP

Portal Informacji Technicznej

Koalicja Bezpieczni w Pracy

Alpinwork

Prace na wysokości

 Ocena ryzyka zawodowego

 Ocena Ryzyka Zawodowego - PIP

Ocena Ryzyka Zawodowego - EABZP

 Filmy

 Filmy dot. stanowisk pracy na budowie

Film dot. gaszenia wodą płonącego oleju

Film dot. gaszenia sprayem gaśniczym oleju, benzyny, alkoholu, papieru

Film dot. zastosowania Sprayu Gaśniczego

Film dot. tego czym może się skończyć gaszenie płonącego oleju wodą

Napo dla nauczycieli 

Film dot. gaszenia pożarów

Film dot. budowy i działania gaśnic

Film dot. rodzajów gaśnic

Film dot. rodzajów pożarów i sposobów ich gaszenia

Film dot. udzielenia pierwszej pomocy - zatrzymanie krążenia

 Pierwsza pomoc - osoba nieprzytomna oddychająca pozycja boczna bezpieczna

Strony związane z trenerstwem, coachingiem i doradztwem zawodowym

Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Coaching Focus

Jak funkcjonuje coaching

"Cyrk motyli"

Dominik Ast - Zwycięzca!

Alan Watts - Gdyby pieniądze nie miały znaczenia

Jacek Walkiewicz - Pełna moc odwagi

Refleksje coacha - Olga Rzycka

Oczami trenera - Anna Zaremba

HR standard

Pociąg do kariery

Mapa szkół zawodowych

Blog o doradztwie zawodowym

 Strony związane z wypadkami przy pracy

Wypadki w pracy - mix

Mistrzowie bhp

Rusztowanie po chińsku

Jak pracować niebezpiecznie

Nagrody bhp