szkolenia PPOŻ i BHP

O mnie

Wykształcenie:

 • Szkoła Wyższa Im. Bogdana Jańskiego Studia Podyplomowe Międzynarodowe Studia Coachingu 2015 - 2016
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami z elementami coachingu - doradztwo zawodowe i edukacyjne 2015 -2016
 • Politechnika Krakowska Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi 2011 - 2012
 • Akademia Górniczo-Hutnicza Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy 2007 - 2008
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie Studia Podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą 2005 - 2006
 • Europejskie Studium Samorządowe przy Fundacji im. Konrada Adenauera w Lublinie 1998 - 2000
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Humanistycznych mgr historii ze specjalizacją pedagogiczną, archiwalną i biblioteczną 1994-1999

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (18 listopad 2016)
 • Certyfikowany kurs: Filary coachingu (Leader Business Institute) (18.06.2016)
 • Kurs on-line: Prowadzenie kursów on-line (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) (09.11.2015-13.12.2015)
 • Szkolenie doskonalące z zakresu pierwszej pomocy: szybkie badanie urazowe wg ITLS (Miesięcznik Atest - Ochrona Pracy) (20.11.2015)
 • Ogólnopolska Konferencja: Ocena ryzyka zawodowego - obowiązki służby bhp i rozwiązania stosowane w praktyce (Miesięcznik Atest - Ochrona Pracy) (18-20.11.2015)
 • Szkolenie: Prace szczególnie niebezpieczne (Panstwowa Inspekcja Pracy / Oddział w Nowym Sączu) (15.10.2015)
 • Kurs: Przywództwo i zarządzanie w oświacie (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Rozwoju Edukacji) (2014/2015)
 • Kurs: Zarządzanie czasem pracy nauczyciela (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie) (12.01 - 08.03.2015r.)
 • Warsztat metodyczny: Badanie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej (Panstwowa Inspekcja Pracy / Oddział w Nowym Sączu) (11.02.2015)
 • Politechnika Krakowska Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości: szkolenie: Auditor wewnętrzny systemu HACCP (17-18.01.2015)
 • Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys: szkolenie: Rozwój osobisty trenera (13.02.2014-22.06.2014)
 • Politechnika Krakowska Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości: szkolenie: System HACCP - zasady, wdrażanie, utrzymywanie (22-23.03.2014)
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Szkoły Pożarnej: szkolenie aktualizacyjne inspektorów ochrony przeciwpożarowej (XI 2013)
 • Ogólnopolska Konferencja: Identyfikacja zagrożeń jako podstawa oceny ryzyka (Miesięcznik Atest - Ochrona Pracy) XI 2013
 • Ogólnopolska Konferencja: Praktyczne aspekty oceny ryzyka jako podstawa działań behapowskich w firmie (Miesięcznik Atest – Ochrona Pracy) 10-12 X 2012
 • Seminarium: Bezpieczeństwo pracy w procesach technologicznych z wykorzystaniem maszyn (Ogólnopolskie Stowarzyszenie pracowników Służby BHP  Oddział w Krakowie) 6 wrzesień 2012
 • Seminarium: Wpływ stresu na wypadkowość w pracy; Bezpieczna praca na rusztowaniach; Bezpieczne prace na wysokości; Środki ochrony osobistej podczas prac na wysokości; Zasady bezpiecznej pracy na drabinach; Organizacja bezpiecznej pracy na budowie (Ogólnopolskie Stowarzyszenie pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie) 2 lipiec 2012
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji: szkolenie: Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (II - X 2012)
 • Ogólnopolska Konferencja: Nowa jakość pracy służby bhp (Miesięcznik Atest  Ochrona Pracy) 28-30 IX 2011
 • Seminarium: Wymagania dokumentacyjne zgodne z procedurami ZUS w zakresie postepowania powypadkowego; Pierwsza kategoria zatrudnienia i związane z tym przywileje dla pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych i uciążliwych; Renty, emerytury(Ogólnopolskie Stowarzyszenie pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie) 24 luty 2011
 • Seminarium: Wymagania prawne w stosunku do środowiska pracy, współdziałanie Inspektoratu Ochrony Środowiska, Inspektoratu Sanitarnego i Służby BHP (Ogólnopolskie Stowarzyszenie pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie) 23.10.2009
 • Seminarium: Ocena ryzyka zawodowego: zagrożenia chemiczne, biologiczne i fizyczne (Ogólnopolskie Stowarzyszenie pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie) 26 luty 2010
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej uzyskany tytuł: inspektor ochrony przeciwpożarowej; X 2009
 • Ogólnopolska Konferencja: Ocena ryzyka a wypadki przy pracy (Miesięcznik Atest -Ochrona Pracy) 16-18.09. 2009
 • DET NORSKE VERITAS: szkolenie: Audytor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy WG NORM ISRS, OHSAS 18001:2007, PN-N 18001:2004, SCC
 • Warsztat: PR i promocja placówki oświatowej w środowisku lokalnym (MODN w Nowym Sączu)  05.03. 2007
 • Licencja Pilota Wycieczek Zagranicznych (Firma Szkoleniowa w Zakopanem) 04. 08. 2005
 • Licencja Przewodnika Górskiego i Terenowego (Koło Przewodników Górskich i Terenowych Gorce w Nowym Targu) 01.2002 - 06.2003
 • Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia (Ośrodek Szkoleniowy w Krakowie) 01 - 31.03.2002
 • Taktyki i techniki negocjacyjne (UMCS-KUL) 30.03.1999
 • Skuteczność w życiu i relacjach z innymi (szkolenia motywacyjne PTE Skarbiec) 30.12.1998
 • Kurs wychowawców kolonijnych (Zrzeszenie Studentów Polskich w Lublinie) 30.06.1996

Działalność dodatkowa:

 • Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu pełnienie funkcji wiceprezesa Zarządu PTH
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Nowym Targu pełnienie funkcji koordynatora ds. Społecznej Inspekcji Pracy
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP  Oddział w Nowym Targu - członek
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Nowym Targu - członek

Umiejętności:

 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność dobrej obsługi komputera: MS Office: MS Excel, MS Word, MS Power Point, MS Publisher
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • umiejętność zarządzania zmianą

Publikacje:

 • „Historia Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu” – artykuł w Almanachu Nowotarskim
 • „Jawne i tajne nauczanie w Nowym Targu” – artykuł w Almanachu Nowotarskim
 • „Nowy Targ – Kieżmark: atrakcje turystyczne” – przewodnik turystyczny
 • Jagoda Jurkowska - Kto jest Kim - artykuł w Ateście Nr 10/2014

Zainteresowania:

 • prawo oświatowe
 • prawo pracy
 • krajoznawstwo
 • turystyka górska
 • fotografia
 • HR