szkolenia PPOŻ i BHP

Badania lekarskie ważne mimo zmiany pracy

Zmiana k.p. nie dotyczy osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne oraz osób, które podejmą zatrudnienie po upływie 30 dni od daty ustania poprzedniego stosunku pracy. Pojawia się jednak pytanie o to, czy poprzedni pracodawca będzie chciał udostępnić konkurencji dokumentację pracownika, w której znajdują się niejednokrotnie informacje objęte tajemnicą firmy.
Wiele zależy od przepisów wykonawczych. Kluczowe będzie określenie zasad udostępniania skierowań na badania i orzeczeń potwierdzających zdolność do pracy - komentuje Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP. Póki co, nie opracowano regulacji dotyczących zasady udostępniania dokumentacji medycznej przez pracodawców i może się okazać, że wszystko będzie zależeć wyłącznie od dobrej woli osób zarządzających firmami.