szkolenia PPOŻ i BHP

Aktualności

Czy zawał serca w pracy mozna uznać za wypadek przy pracy? Czy zawał serca w pracy mozna uznać za wypadek przy pracy?
Wszystko zależy od okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. W niektórych okolicznościach jest to możliwe, jednak aby mówic o wypadku przy pracy, muszą być spełnione 4 warunki: nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą i uraz. Często to jednak muszą potwierdzić biegli i lekarze sądowi. Aby podjąć prawidłowe postępowanie, należy w pierwszej kolejności zgłosić pracodawcy, że do zawału doszło przy pracy i że był on przyczynowo-skutkowo związany z wykonywanymi obowiązkami słuzbowymi....
więcej
Zagrożenia mechaniczne Zagrożenia mechaniczne
Odzież ochronna może uratować pracownikowi zdrowie, a nawet życie. Jednak, aby spełniała swoje zadania musi być dostosowana do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Co należy uwzględnić podczas doboru rękawic ochronnych? Prezentacja rękawic ochronnych
Co może skontrolować inspektor pracy? Co może skontrolować inspektor pracy?
Państwowa Inspekcja Pracy jest jedną ze służb, które mogą przeprowadzać kontrolę u przedsiębiorcy. Tak jak każdy organ kontrolny, wyposażona jest ona w określone kompetencje, w tym możliwość wymierzania kar. Zasady przeprowadzania kontroli wynikają z przepisów regulujących pracę PIP, a zakres kontroli z wytycznych tego organu i indywidualnej decyzji inspektora.
więcej
Jak ocenić wartość ubezpieczenia szkolnego Jak ocenić wartość ubezpieczenia szkolnego
Suma kilkudziesięciu złotych wydaje się niezbyt wygórowaną w zmian za bezpieczeństwo dziecka przez cały rok. Z pewnością pomyśli tak wielu rodziców, którzy już we wrześniu staną przed wyborem zakupu szkolnej polisy. Czy jednak ubezpieczenie takie daje faktyczną ochronę przed następstwami nieszczęsliwych wypadków? Eksperci podpowiadają, na co zwrócić uwagę podczas oceny oferty i przypominają, że korzystanie z niej nie jest obowiązkowe. 
więcej
Kleszcze - sposoby ochrony i zasady usuwania Kleszcze - sposoby ochrony i zasady usuwania
Jedną z najważniejszych zasad zapobiegania atakom kleszcza jest odpowiedni ubiór: długie spodnie, skarpety i pełne obuwie, bluzka z długimi rękawami i czapka. Należy przy tym unikać jaskrawych kolorów, gdyż te najbardziej przykuwają uwagę kleszczy.
więcej
Lekarz medycyny pracy nie ograniczy zakresu obowiązków badanego pracownika Lekarz medycyny pracy nie ograniczy zakresu obowiązków badanego pracownika
Rolą lekarza medycyny pracy jest określenie, czy pracownik może, albo nie, wykonywać pracę na określonym stanowisku, które pracodawca charakteryzuje w skierowaniu na badania. Lekarz nie jest upoważniony do wprowadzania samowolnych zmian dotyczących zakresu prac określonego w skierowaniu.  źródło: www.bhp.abc.com.pl
Inspektorzy pracy zyskają mocniejsze uprawnienia Inspektorzy pracy zyskają mocniejsze uprawnienia
Podwyższenie kar dla pracodawców i ułatwienia w kontrolowaniu firm proponuje główny inspektor pracy. 
więcej
Życzenia na Boże Narodzenie Życzenia na Boże Narodzenie
Bóg się rodzi, moc truchleje Pan niebiosów obnażony Ogień krzepnie, blask ciemnieje Ma granice Nieskończony....
więcej
Instrukcja bhp obsługi mózgu Instrukcja bhp obsługi mózgu
Jedną z najbardziej pożądanych instrukcji byłaby INSTRUKCJA obsługi MÓZGU, ale wiadomo, nie dają takiej w szpitalu przy urodzeniu
więcej
Więzienie za fałszowanie dokumentacji o odbyciu szkolenia BHP Więzienie za fałszowanie dokumentacji o odbyciu szkolenia BHP
Ignorowanie przepisów dotyczących okresowych szkoleń bhp nie popłaca. Świadczy o tym wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa.
więcej
Apelacja od wyroku w sprawie wypadku w Jeżewie Apelacja od wyroku w sprawie wypadku w Jeżewie
Na sądową wokandę wraca sprawa wypadku autokaru z licealistami, do którego doszło w 2005 roku w Jeżewie.
więcej
Jakie prace są zaliczane do prac wykonywanych na wysokości? Jakie prace są zaliczane do prac wykonywanych na wysokości?
Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
więcej
Badania lekarskie ważne mimo zmiany pracy Badania lekarskie ważne mimo zmiany pracy
Od 1 kwietnia jeżeli stanowisko pracownicze i warunki panujące w poprzedniej firmie były podobne do tych, które pracownik znajdzie w nowym miejscu pracy, pracodawca nie ma obowiązku wysyłać go na konsultację lekarską.
więcej
10 tys. zł za niezabezpieczenie miejsca wypadku 10 tys. zł za niezabezpieczenie miejsca wypadku
Poznański Sąd Rejonowy nałożył grzywnę w wysokości 10 tys. zł na osobę odpowiedzialną za bhp, która po nieszczęśliwym zdarzeniu w zakładzie pracy nieprawidłowo wdrożyła procedurę powypadkową - informuje Dziennik Gazeta Prawna
więcej
Boże Narodzenie - wspólne kolędowanie Boże Narodzenie - wspólne kolędowanie
Zapraszam do wspólnego kolędowania: Najpiękniejsze polskie kolędy
Wybuch w londyńskim hotelu Wybuch w londyńskim hotelu
W nocy z piątku na sobotę w londyńskim hotelu Churchill Hyatt Regency doszło do silnej eksplozji. Rannych zostało 14 osób z obsługi.
więcej
Podstawa zatrudnienia decyduje o trybie postępowania powypadkowego Podstawa zatrudnienia decyduje o trybie postępowania powypadkowego
Pracodawca, którego pracownik wykonujący pracę zarówno w ramach stosunku pracy, jak i umowy zlecenia uległ wypadkowi przy pracy, powinien dostosować tryb postępowania powypadkowego do okoliczności zdarzenia.
więcej
Działanie umyślne i rażące niedbalstwo Działanie umyślne i rażące niedbalstwo
Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
więcej
Najpierw ochrona zbiorowa Najpierw ochrona zbiorowa
Według ogólnych przepisów bhp pracodawca jest obowiązany zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości.
więcej
Dofinansowanie do okularów Dofinansowanie do okularów
Jeśli potrzebujemy okularów korekcyjnych do pracy przed komputerem, zgodnie z prawem pracy możemy liczyć na częściową lub całkowitą refundację ich zakupu przez pracodawcę. Jakie warunki musimy spełnić, by otrzymać takie dofinansowanie?
więcej
Czy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia mogą wykonywać prace szczególnie niebezpieczne? Czy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia mogą wykonywać prace szczególnie niebezpieczne?
Czy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia mogą wykonywać prace szczególnie niebezpieczne? Na jaki okres można zatrudniać pracownika na zlecenie, jeśli do zakresu jego obowiązków należałoby wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych?
więcej
Odpowiedzialność przełożonego za bhp Odpowiedzialność przełożonego za bhp
Osobą kierującą pracownikami, poza pracodawcą, może być, zależnie od struktury organizacyjnej firmy, także dyrektor, kierownik, mistrz i brygadzista, a nawet szeregowy pracownik doraźnie wyznaczony przez przełożonego do wykonania określonego zadania przy pomocy innych pracowników.
więcej
Uchylenie kary porządkowej Uchylenie kary porządkowej
Czy mogę złożyć do sądu pracy wniosek o uchylenie kary porządkowej? Chodzi o karę upomnienia.
więcej
Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
Jak wiadomo, nie ma miejsc pracy w stu procentach bezpiecznych, dlatego ustawodawca wprowadził obowiązek przeprowadzania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
więcej
Jaka jest odpowiedzialność behapowca, który nie zgłosił wypadku w pracy do GUS? Jaka jest odpowiedzialność behapowca, który nie zgłosił wypadku w pracy do GUS?
W ubiegłym roku w lutym doszło do wypadku przy pracy. Poprzedni bhp-owiec nie zgłosił zdarzenia do GUS. Czy należy to uczynić, mimo czasu jaki już upłynął?
więcej
Rejestr prac Rejestr prac "niebezpiecznych chemicznie" prowadzi się niezależnie od stężenia substancji
Pracodawca powinien prowadzić rejestr prac, których wykonywanie wiąże się z koniecznością kontaktu z substancjami chemicznymi także wówczas, gdy wyniki pomiarów stężenia substancji rakotwórczej wskazują jej śladowe ilości.
więcej