szkolenia PPOŻ i BHP

Oferta HACCP

Oferta HACCP to propozycja w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z zasadami HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Obejmuje różnorodne usługi i wsparcie dla przedsiębiorstw i organizacji, które chcą wdrożyć, dostosować lub ulepszyć swoje systemy HACCP.

Oferta HACCP obejmuje:

  1. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników. Warto dostosować takie szkolenia do różnych poziomów pracowników w firmie, aby zapewnić, że każdy zrozumie i będzie w stanie wdrożyć zasady HACCP w swojej pracy

  2. Konsultacje: pomagam w analizie procesów produkcyjnych, identyfikacji zagrożeń i określeniu punktów kontrolnych krytycznych.

  3. Tworzenie ksiąg HACCP: pomagam w opracowaniu i dostosowaniu ksiąg HACCP do specyfikacji i potrzeb konkretnej organizacji.

  4. Audyty: przeprowadzam audyty, aby ocenić, czy organizacja przestrzega zasad HACCP.

  5. Aktualizacje i utrzymanie: pomagam w monitorowaniu i aktualizacji ksiąg HACCP, aby pozostać zgodnym z przepisami i najlepszymi praktykami.

Oferta HACCP jest dostosowywana do konkretnych branż, jak również do rodzaju produktów i procesów produkcyjnych, jakie dana firma wykonuje. Zapraszamy do wspólpracy zakłady żywienia zbiorowego i otwartego, takie jak przedszkola, szkoły, domy opieki społecznej, stołówki, restauracje, hotele, bary szybkiej obsługi, firmy cateringowe oraz sklepy.

Proszę pamiętać, że ważne jest, aby wybrać usługodawcę HACCP z doświadczeniem i odpowiednimi referencjami, aby zapewnić skuteczną implementację i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.