szkolenia PPOŻ i BHP

Choroba zawodowa

Zdrowie pracowników to nie tylko obowiązek, ale także kluczowy element efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Oferuje kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i profilaktyki chorób zawodowych po to aby pomóc pracodawcom w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników.

Moja oferta obejmuje:

  1. Ocena Ryzyka Zawodowego: Przeprowadzę szczegółową ocenę ryzyka zawodowego w Twoim zakładzie pracy. Analizuje procesy pracy, czynniki środowiskowe oraz indywidualne zagrożenia, które mogą prowadzić do chorób zawodowych.

  2. Doradztwo w zapobieganiu chorobom zawodowym: Pomogę w opracowaniu strategii i działań zapobiegawczych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia chorób zawodowych.

  3. Badania sanitarno-epidemiologiczne: Wspieram w organizacji badań sanitarno-epidemiologicznych, które są niezbędne do monitorowania wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników.

  4. Szkolenia i edukacja: Oferuje szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej na temat rozpoznawania i unikania czynników ryzyka prowadzących do chorób zawodowych.

  5. Dokumentacja i raportowanie: Pomagam w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji związanej z chorobami zawodowymi, w tym raportów i wniosków do odpowiednich organów nadzoru.

  6. Zakup i utrzymanie środków ochrony indywidualnej: Wspieram w doborze i utrzymaniu niezbędnych środków ochrony osobistej, które pomagają chronić pracowników przed narażeniem na substancje szkodliwe i inne czynniki ryzyka.

  7. Audyt zdrowia pracowników: Przeprowadzam regularne audyty zdrowia pracowników w celu monitorowania wpływu warunków pracy na ich zdrowie i dostarczania indywidualnych porad profilaktycznych.

  8. Przestrzeganie przepisów prawnych: Pomagam w pełnieniu obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w pracy oraz świadczeniach zdrowotnych pracowników.

Zapewnienie zdrowia pracowników i minimalizacja ryzyka chorób zawodowych to klucz do efektywnego zarządzania personelem. Moje usługi pomagą przedsiębiorstwom utrzymać zdrową i produktywną siłę roboczą oraz spełniać wymogi prawne.

Skontaktuj się ze mną aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług związanych z chorobami zawodowymi i dostosować ofertę do specyfiki Państwa firmy.