szkolenia PPOŻ i BHP

Oceny ryzyka zawodowego

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, niezwykle istotne jest przeprowadzanie kompleksowej oceny ryzyka zawodowego. Moja oferta obejmuje profesjonalne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oceny ryzyka, które stanowią podstawę do podejmowania działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa przedsiębiorstwie.

Dlaczego ocena ryzyka zawodowego jest kluczowa?

Ocena ryzyka zawodowego ma kluczowe znaczenie dla:

 • Oceny poziomu istniejącego lub przewidywanego ryzyka - pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń dla pracowników i środowiska pracy.

 • Poszukiwania skutecznych sposobów zmniejszania ryzyka - dostarcza informacji niezbędnych do opracowania i wdrożenia środków zaradczych i działań prewencyjnych.

W jakich sytuacjach warto przeprowadzić ocenę ryzyka:

 • Przy projektowaniu przedsiębiorstwa lub stanowiska pracy - jeśli dotychczas nie przeprowadzono takiej oceny.

 • W przypadku zmian w strukturze przedsiębiorstwa - na przykład w przypadku zakupu nowych maszyn lub urządzeń technologicznych.

 • W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa - jeśli firma chce zwiększyć bezpieczeństwo na danym stanowisku pracy lub w całym przedsiębiorstwie.

 • Przy planowaniu uruchomienia nowej linii technologicznej - zapobiegawcza ocena ryzyka jest kluczowa dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnie działającej produkcji.

Moje usługi w ramach Oceny Ryzyka Zawodowego:

Przeprowadzam ocenę ryzyka dla:

 • Poszczególnych stanowisk pracy - pomagam zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy na poszczególnych stanowiskach ponieważ to kluczowy element dbania o zdrowie pracowników i unikanie potencjalnych zagrożeń.

 • Wykonywanych zadań - pomagam zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywanych prac ponieważ to kluczowy element dbania o zdrowie pracowników i unikanie potencjalnych zagrożeń.

Moje Usługi Obejmują:

 • Identyfikację zagrożeń - dokładne rozpoznanie i opisanie zagrożeń istniejących lub potencjalnych.

 • Ocena ryzyka - określenie poziomu ryzyka związanego z danym zagrożeniem.

 • Wnioski i środki zaradcze - dostarczenie konkretnej wiedzy na temat działań zmierzających do minimalizacji ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa.

 • Raport i Dokumentacja - sporządzenie raportu zawierającego wyniki oceny ryzyka oraz dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Działając zgodnie z przepisami prawa i standardami, gwarantuje profesjonalną i dokładną ocenę ryzyka zawodowego. Cena moich usług jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb i jest wynikiem negocjacji. Jeśli pragną Państwo poprawić bezpieczeństwo w swoim przedsiębiorstwie, zachęcam do skontaktowania się ze mną.. Jestem gotowa dostarczyć pełne wsparcie w zakresie oceny ryzyka zawodowego.