szkolenia PPOŻ i BHP

Obowiązki pracodawcy

Zrozumienie i wypełnianie obowiązków związanych z BHP, PPOŻ, i regulacjami prawa pracy jest kluczowe dla każdego pracodawcy. Z ogromną przyjemnością przedstawiam moje usługi outsourcingu, które pomogą Ci w pełnieniu Twoich obowiązków i zapewnią pełne bezpieczeństwo w Twoim zakładzie pracy.

Obowiązki Pracodawcy:

 • Rozpoznawanie chorób zawodowych: Pomogę w zrozumieniu i wdrożeniu procedur związanych z rozpoznawaniem chorób zawodowych u pracowników.

 • Odpowiedzialność za stan BHP: Jako specjalista, podejmę się monitorowania i utrzymania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Twoim zakładzie.

 • Tworzenie komórki BHP: Jeśli zatrudniasz ponad 100 osób, pomogę w stworzeniu odpowiedniej komórki BHP.

 • Regulamin Pracy: Pomogę w przygotowaniu regulaminu pracy, jeśli zatrudniasz co najmniej 20 pracowników.

 • Zarządzanie kwalifikacjami: Nie dopuścimy do pracy pracowników bez wymaganych kwalifikacji i znajomości BHP.

 • Badania kontrolne: Pomogę w zorganizowaniu badań kontrolnych pracowników wracających do pracy po dłuższym zwolnieniu chorobowym.

 • Szkolenia BHP: Oferuje szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Opracowywanie dokumentacji: Pomogę w sporządzaniu dokumentacji BHP, w tym oceny ryzyka zawodowego i dokumentacji powypadkowej.

 • Ochrona przeciwpożarowa: Pomogę w organizacji ochrony przeciwpożarowej i ćwiczeń przeciwpożarowych.

 • Dostosowanie stanowisk pracy: Pomagę dostosować stanowiska pracy do psychofizycznych właściwości pracowników.

 • Przestrzeganie przepisów: Zapewnie przestrzeganie przepisów i zasad BHP w zakładzie pracy.

Obowiązki Pracodawcy względem pracownika:

 • Obowiązki wobec Pracownika: Będę Ci pomagać w wypełnieniu obowiązków względem pracownika, zapewniając mu pełne bezpieczeństwo.

Obowiązki Pracodawcy względem PIP:

 • Obowiązki wobec PIP: Moje  usługi pomogą Ci w spełnianiu obowiązków względem Państwowej Inspekcji Pracy.

Dlaczego warto skorzystać z moich usług:

 • Profesjonalizm: Oferuje usługi na najwyższym poziomie, bazując na naszym doświadczeniu i wiedzy.

 • Indywidualne podejście: Dbam o indywidualne potrzeby każdego klienta, dostosowując moje usługi do konkretnych wymagań.

 • Dostosowanie kosztów: Cena moich usług jest uzależniona od wielu czynników i może być dostosowana do Twoich możliwości finansowych.

 • Dojazd gratis: Dojadę do Ciebie, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Jeśli szukasz partnera, który wesprze Cię w wypełnianiu obowiązków związanych z BHP, PPOŻ, i przepisami prawa, skontaktuj się ze mną już dziś. Jestem gotowa odpowiedzieć na Twoje pytania i omówić, jak mogę pomóc w utrzymaniu pełnego bezpieczeństwa w Twoim zakładzie pracy.