szkolenia PPOŻ i BHP

Pierwsza pomoc

Bezpieczeństwo pracowników to priorytet każdego pracodawcy. W mojej ofercie znajdują się profesjonalne usługi udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy, które pomagają w zapewnieniu szybkiej reakcji w przypadku wypadków i nagłych schorzeń. Zapewniam wsparcie i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa w Twoim zakładzie pracy.

Moja oferta obejmuje:

 1. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy:

  • Techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).
  • Postępowanie w przypadku obrażeń i urazów.
  • Obsługę sprzętu i narzędzi używanych w pierwszej pomocy.
 2. Zakup niezbędnego sprzętu: Doradze w wyborze odpowiedniego sprzętu i materiałów medycznych, które powinny być dostępne w miejscach pierwszej pomocy.

 3. Szkolenia personelu: Jeśli w Twoim zakładzie pracy są osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy, to zapewniam regularne szkolenia uzupełniające w celu zachowania ich kompetencji.

 4. Przygotowanie na wypadek: Przygotuje Twój personel na potencjalne sytuacje awaryjne i naucze, jak właściwie reagować w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

 5. Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa: Służe pomocą w opracowywaniu planów działania oraz procedur związanych z pierwszą pomocą.

Zapewnienie właściwej opieki medycznej w miejscu pracy to kluczowy element zarządzania bezpieczeństwem. Moje usługi pomagają pracodawcom w pełnieniu obowiązku zapewnienia odpowiednich środków do udzielania pierwszej pomocy i przygotowaniu pracowników do działań w sytuacjach awaryjnych.

Zachęcam do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej na temat moich usług udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy i dostosowania oferty do specyfiki Państwa firmy.