szkolenia PPOŻ i BHP

Stała obsługa bhp

Stała obsługa BHP to kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Moja oferta zakłada kompleksowe wsparcie w realizacji obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy, zapewniając pełne przestrzeganie przepisów oraz zapobieganie zagrożeniom i wypadkom przy pracy.

Moje usługi w ramach stałej obsługi BHP:

 1. Kontrola warunków pracy i bezpieczeństwa: Przeprowadzam regularne kontrole warunków pracy i przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 2. Zgłaszanie zagrożeń zawodowych: Bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i wnioskach zmierzających do ich usunięcia.

 3. Analizy stanu BHP: Co najmniej raz w roku sporządzam analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z propozycjami działań poprawiających warunki pracy i bezpieczeństwo.

 4. Wsparcie w modernizacji zakładu: Uczestnicze w ocenie założeń i dokumentacji modernizacji zakładu pracy oraz nowych inwestycji, zapewniając uwzględnienie wymagań BHP.

 5. Przekazanie do użytkowania nowych obiektów: Pomagam w procesie przekazywania do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pracy.

 6. Zgłaszanie wymagań BHP w procesach produkcyjnych: Informuje o wymaganiach bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.

 7. Zachowanie ergonomii: Zajmuje się zagadnieniami ergonomii na stanowiskach pracy, zapewniając komfort i zdrowie pracowników.

 8. Wsparcie w zakładowych układach zbiorowych pracy: Pomagam w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.

 9. Opiniowanie Instrukcji BHP: Opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

 10. Badania przyczyn wypadków i chorób zawodowych: Uczestnicze w badaniach przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, kontrolując realizację działań naprawczych.

 11. Rejestracja i przechowywanie dokumentów BHP: Prowadze rejestry, przechowuje dokumenty dotyczące wypadków, chorób zawodowych i wyników badań środowiska pracy.

 12. Doradztwo BHP i ocena ryzyka zawodowego: Pomagam w ocenie ryzyka zawodowego i doradzam w zakresie przepisów oraz zasad BHP.

 13. Szkolenia BHP: Przeprowadzam kompleksowe szkolenia BHP, zapewniając, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni.

Moja oferta jest dostosowana do Twoich potrzeb i gwarantuje pełne przestrzeganie obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych regulacji z zakresu BHP. Ceny usług podlegają indywidualnym negocjacjom i zależą od wielu czynników. Gratisowy dojazd do klienta to nasza dodatkowa korzyść.

Jeśli zależy Ci na stałym utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w Twoim zakładzie, skontaktuj się ze mną już dziś. Jesteśmy gotowi pomóc w pełnieniu Twoich obowiązków związanych z BHP.