szkolenia PPOŻ i BHP

Szkolenia BHP

Dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy to kluczowy aspekt funkcjonowania każdej firmy. Oferuje profesjonalne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego, które pomogą zminimalizować ryzyko wypadków i uszkodzeń, a jednocześnie zwiększyć efektywność pracowników.

Moja oferta obejmuje:

 1. Szkolenia BHP:

  • Szkolenia Wstępne BHP, obowiązkowe dla nowo zatrudnianych pracowników, studentów odbywających praktykę oraz uczniów szkół zawodowych.
  • Szkolenia Okresowe BHP, dostosowane do zajmowanych stanowisk, obejmujące zarówno pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, jak i pracodawców i kierowników.
 2. Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej:

  • Szkolenia z zakresu przeciwdziałania pożarom oraz postępowania w razie pożaru.
 3. Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej:

  • Szkolenia, które uczą pracowników udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków lub nagłych zachorowań.
 4. Szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego:

  • Szkolenia, które pozwalają pracownikom przekazywać wiedzę na temat stanowisk pracy oraz instrukcji bezpieczeństwa na tych stanowiskach.

Korzyści związane z moją ofertą:

 • Zmniejszenie Ryzyka Wypadków - Wiedza pracowników przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków i awarii sprzętu.
 • Efektywność Pracowników - Dobre zrozumienie standardów bezpieczeństwa zwiększa wydajność pracowników.
 • Zminimalizowanie Ryzyka Mandatów - Przestrzeganie przepisów BHP minimalizuje ryzyko otrzymania mandatu od Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia mogą być dostosowane do specyfiki Państwa firmy oraz organizowane u Klienta. Oferuje konkurencyjne ceny i dostosowuje programy szkoleń do indywidualnych potrzeb. Dzięki moim szkoleniom pracownicy będą bardziej świadomi zagrożeń i bardziej zaangażowani w dbanie o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.

Zachęcam do kontaktu, aby omówić dostosowane do Państwa potrzeb rozwiązania w zakresie szkoleń BHP.