szkolenia PPOŻ i BHP

Caoching grupowy

Coaching grupowy to forma wsparcia, w której coach, pracuje z grupą uczestników w celu osiągnięcia określonych celów i rozwoju osobistego lub zawodowego. W przeciwieństwie do indywidualnego coachingu, który koncentruje się na pracy z jednym klientem, coaching grupowy ma na celu rozwijanie umiejętności i osiągnięcie celów przez całą grupę uczestników. Oto kilka kluczowych cech coachingu grupowego:

  1. Grupa uczestników: Coaching grupowy odbywa się zwykle w małych grupach osób, które mają podobne cele lub potrzeby rozwojowe. Może to być grupa pracowników w firmie, menedżerów, członków zespołu projektowego, czy też osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

  2. Wspólne cele: Grupa uczestników ustala wspólne cele lub obszary rozwoju, które chce osiągnąć. Cele te mogą dotyczyć zarówno rozwoju zawodowego, jak i osobistego, takie jak rozwijanie umiejętności przywódczych, zarządzanie stresem, rozwiązywanie konfliktów, poprawa efektywności zespołu itp.

  3. Sesje grupowe: Coaching grupowy obejmuje regularne sesje, podczas których uczestnicy spotykają się z coachem. W trakcie tych sesji omawiane są cele, strategie działania, a także dzielone są doświadczenia i pomysły.

  4. Wspieranie się nawzajem: Uczestnicy coachingu grupowego często wspierają się nawzajem, dzieląc się swoimi sukcesami, wyzwaniami i pomysłami. Wspieranie się nawzajem może być motywujące i pomocne w osiągnięciu celów.

  5. Różnorodność perspektyw: Coaching grupowy może dostarczyć różnorodnych perspektyw i pomysłów, ponieważ uczestnicy pochodzą z różnych środowisk i mają różne doświadczenia. To może pomóc w rozwiązywaniu problemów i generowaniu kreatywnych rozwiązań.

  6. Rozwój umiejętności interpersonalnych: Uczestnicy coachingu grupowego mogą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, takie jak komunikacja, empatia i umiejętność pracy z innymi. To szczególnie ważne w kontekście pracy zespołowej.

  7. Monitorowanie postępów: W coachingu grupowym monitoruje się postępy i ewentualne zmiany w działaniach podejmowanych przez uczestników. To pomaga utrzymać zaangażowanie i dostosować strategie działania.

Coaching grupowy może być skuteczną formą wsparcia w rozwoju osobistym i zawodowym, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie cele lub wyzwania są wspólne dla grupy osób. Jest to również forma wsparcia wykorzystywana w firmach do rozwoju pracowników i zespołów oraz w innych kontekstach, takich jak edukacja czy rozwijanie umiejętności przywódczych.