szkolenia PPOŻ i BHP

Coaching chrześcijański

Czy dążysz do rozwoju osobistego i duchowego zgodnie z wartościami chrześcijańskimi? Czy potrzebujesz wsparcia w osiągnięciu swoich celów zawodowych i życiowych przy jednoczesnym integrowaniu swojej wiary? Jeśli tak, to Coaching Chrześcijański jest dla ciebie!

Coaching w ujęciu chrześcijańskim to podejście do coachingu, które integruje wartości, przekonania i nauki chrześcijańskie z procesem coachingu. Ten rodzaj coachingu opiera się na przekonaniach chrześcijańskich i dąży do pomocy klientom w osiągnięciu ich celów, jednocześnie rozwijając ich duchową wiarę i wartości. Coaching chrześcijański jest sztuką i praktyką umozliwiającą poszczególnym osobom i grupom w docieraniu do miejsca, w którym widziałby ich Bóg.

Kim jestem?

Jestem profesjonalnym coachem chrześcijańskim, gotowych pomóc ci w osiągnięciu twoich celów, rozwijaniu duchowości i rozeznawaniu swojego miejsca w planie Bożym.

Moja oferta:

 1. Duchowa Współpraca: Rozpoczynamy każdą sesję od modlitwy i refleksji duchowej, abyście mógł poczuć się pewniej w swoim procesie rozwoju.

 2. Wsparcie w Osiąganiu Celów: Pomagam ci zdefiniować i osiągnąć cele życiowe i zawodowe, zwracając uwagę na wartości chrześcijańskie.

 3. Duchowy Rozwój: Wspieram cię w rozwijaniu duchowości, poprzez zrozumienie Biblii i ćwiczenia duchowe.

 4. Etyka i Moralność: Promuje uczciwość, miłość bliźniego i etyczne zachowanie w każdym aspekcie życia.

 5. Działanie i Transformacja: Pomagam ci przezwyciężyć wyzwania i przekształcić swoje życie, kierując się zasadami chrześcijańskimi.

Dla kogo jest to przeznaczone:

 • Osoby dążące do osiągnięcia celów zgodnie z wiarą chrześcijańską.
 • Liderzy duchowi i pastorzy potrzebujący wsparcia w rozwoju osobistym i duchowym.
 • Wszyscy, którzy chcą zintegrować swoją wiarę z rozwojem osobistym i zawodowym.

Korzyści z naszego coachingu:

 • Integracja wiary i rozwoju osobistego.
 • Osiąganie celów zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.
 • Wsparcie duchowe i moralne w procesie transformacji.

Rozpocznij swoją podróż z Coachingiem Chrześcijańskim i rozwijaj się zgodnie z wolą Bożą. Skontaktuj się ze mną już dziś, aby dowiedzieć się więcej i umówić się na pierwszą sesję.

Pamiętaj, że nasza oferta opiera się na wartościach chrześcijańskich, ale jest otwarta dla osób z różnymi wyznaniami i przekonaniami, które szukają zrozumienia i rozwoju duchowego w kontekście swojego życia.