szkolenia PPOŻ i BHP

Czy zawał serca w pracy mozna uznać za wypadek przy pracy?

Wszystko zależy od okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. W niektórych okolicznościach jest to możliwe, jednak aby mówic o wypadku przy pracy, muszą być spełnione 4 warunki: nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą i uraz. Często to jednak muszą potwierdzić biegli i lekarze sądowi. Aby podjąć prawidłowe postępowanie, należy w pierwszej kolejności zgłosić pracodawcy, że do zawału doszło przy pracy i że był on przyczynowo-skutkowo związany z wykonywanymi obowiązkami słuzbowymi. Pracodawca ma obowiązek powołania zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest zbadanie i ustalenie okoliczności wypadku, sporządzenie dokumentacji powypadkowej i jej wydania poszkodowanemu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia.

Źródło: PIP