szkolenia PPOŻ i BHP

Zagrożenia mechaniczne

Odzież ochronna może uratować pracownikowi zdrowie, a nawet życie. Jednak, aby spełniała swoje zadania musi być dostosowana do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Co należy uwzględnić podczas doboru rękawic ochronnych?

Prezentacja rękawic ochronnych