szkolenia PPOŻ i BHP

Poradnictwo zawodowe dla dzieci i młodzieży

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, i Nauczyciele,

Pragnę przedstawić moja ofertę w zakresie poradnictwa zawodowego dla dzieci i młodzieży, które ma na celu wspieranie młodych ludzi w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej oraz rozwijanie ich potencjału edukacyjnego i zawodowego. Wierzę, że każde dziecko i młody człowiek ma nieograniczone możliwości, a moja rola polega na pomaganiu im odkryć własne pasje, talenty i cele zawodowe.

Moje usługi poradnictwa zawodowego obejmują:

 1. Sesje Indywidualne:

  • Dedykowane sesje z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi, które pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć swoje zainteresowania, umiejętności i cele zawodowe.
  • Testy osobowości i narzędzia diagnostyczne, które pomagają zidentyfikować najlepiej pasujące ścieżki kariery.
  • Indywidualne plany działania i cele zawodowe.
 2. Warsztaty Grupowe:

  • Interaktywne warsztaty, które pozwalają młodym ludziom rozwijać umiejętności interpersonalne, komunikacyjne oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  • Warsztaty związałe z budowaniem samoświadomości i rozwojem umiejętności planowania kariery.
  • Spotkania z profesjonalistami z różnych dziedzin, aby poszerzyć wiedzę o różnych zawodach.
 3. Szkolenia dla Rodziców i Nauczycieli:

  • Szkolenia, które pomagają rodzicom i nauczycielom lepiej zrozumieć potrzeby i cele zawodowe młodzieży.
  • Techniki doradcze i narzędzia, które pozwalają dorosłym efektywniej wspierać młodych ludzi w procesie wyboru kariery.
 4. Doradztwo online:

  • Sesje poradnictwa zawodowego dostępne online, co zapewnia wygodę i elastyczność w dostępie do usług.
  • Możliwość konsultacji bez względu na lokalizację.
 5. Badania rynku pracy i trendów zawodowych:

  • Dostarczam aktualne informacje na temat trendów rynku pracy i przyszłych perspektyw zawodowych, co pomaga młodym ludziom podejmować informowane decyzje.

Moim celem jest pomóc dzieciom i młodzieży odkryć swoje pasje, rozwijać swoje talenty oraz wybierać ścieżki kariery, które są zgodne z ich zainteresowaniami i umiejętnościami. Dbam o to, aby każdy młody człowiek otrzymał wsparcie i narzędzia potrzebne do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym.

Jeśli są Państwo zainteresowani moimi usługami poradnictwa zawodowego lub mają Państwo pytania, proszę o kontakt. Razem możemy pomóc młodym ludziom zbudować jasną i obiecującą przyszłość zawodową.