szkolenia PPOŻ i BHP

Poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych

Szanowny Kliencie,

Pragne zaprezentować moja usługę poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych, którą opracowałam w celu pomocy w rozwoju kariery zawodowej oraz osiągnięcia osobistych celów zawodowych. Rozumiem, że życie zawodowe dorosłych może być pełne wyzwań, zmian i decyzji, dlatego moja oferta koncentruje się na dostarczeniu spersonalizowanych narzędzi i wsparcia, które pomagają osiągnąć sukces i satysfakcję zawodową.

Moje usługi poradnictwa zawodowego dla dorosłych obejmują:

 1. Sesje konsultacyjne:

  • Indywidualne konsultacje z doświadczonym doradcą zawodowym, który pomaga zrozumieć Państwa cele i wyzwania zawodowe.
  • Analiza osobistych predyspozycji, umiejętności i doświadczenia w celu wyznaczenia klarownych celów zawodowych.
 2. Rozwój umiejętności zawodowych:

  • Planowanie i realizacja programów rozwoju umiejętności, które pomagają w osiągnięciu kariery zawodowej na wyższym poziomie.
  • Szkolenia i kursy doskonalące w obszarach kluczowych dla Państwa branży.
 3. Przygotowanie do poszukiwania pracy:

  • Tworzenie profesjonalnych CV i listów motywacyjnych.
  • Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych i technik rekrutacyjnych.
  • Rozwijanie zdolności samopromocji i budowania osobistej marki zawodowej.
 4. Zmiana kariery i reorientacja zawodowa:

  • Pomoc w identyfikacji nowych ścieżek kariery i przekierowaniu się w nowym kierunku.
  • Przygotowanie do zmiany zawodu lub branży.
 5. Wsparcie w samozatrudnieniu:

  • Doradztwo dla osób pragnących rozpocząć własny biznes lub działalność gospodarczą.
  • Pomoc w tworzeniu biznesplanów i zdobyciu umiejętności niezbędnych do prowadzenia firmy.
 6. Zarządzanie stresem i balans praca-życie:

  • Techniki radzenia sobie z stresem w pracy.
  • Wsparcie w osiągnięciu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.

Moja usługa poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych opiera się na indywidualnym podejściu i dostosowywana jest do Państwa unikalnych potrzeb i celów zawodowych. Moja misja polega na pomaganiu dorosłym klientom osiągać satysfakcję zawodową i realizować swoje marzenia zawodowe.

Jeśli są Państwo gotowi zainwestować w swój rozwój zawodowy lub potrzebują wsparcia w osiągnięciu swoich celów, zachęcam do kontaktu ze mną. Jestem gotowa pomóc Państwu w każdym etapie kariery zawodowej.