szkolenia PPOŻ i BHP

Poradnictwo zawodowe w placówkach oświatowych

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,

Chciałabym zaprezentować moją usługę poradnictwa zawodowego, która jest dostosowana do potrzeb placówek oświatowych, uczniów i ich rodziców. Ma bogate doświadczenie w świadczeniu usług poradnictwa i wsparcia zawodowego w szkołach i placówkach edukacyjnych. Moja oferta ma na celu pomóc uczniom w rozwoju umiejętności, zrozumieniu opcji zawodowych oraz wyborze odpowiednej ścieżki kariery.

Moje usługi poradnictwa zawodowego w placówkach oświatowych obejmują:

 1. Indywidualne sesje poradnictwa:

  • Spotkania z wykwalifikowanym doradcą zawodowym, które pomagają uczniom w zrozumieniu swoich zainteresowań, umiejętności i celów zawodowych.
  • Pomoc w planowaniu dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego.
 2. Warsztaty i prelekcje:

  • Organizacja warsztatów i prelekcji na temat wyboru zawodu, możliwości edukacyjnych oraz wymagań na rynku pracy.
  • Tematy takie jak pisanie CV, rozmowy kwalifikacyjne, zdobywanie umiejętności miękkich i budowanie kariery.
 3. Doradztwo dla rodziców:

  • Sesje doradztwa zawodowego dla rodziców, aby pomóc im zrozumieć proces wyboru zawodu swojego dziecka.
  • Informacje na temat aktualnych trendów edukacyjnych i zawodowych.
 4. Testy i ocena umiejętności:

  • Testy predyspozycji zawodowych i ocena umiejętności, które pomagają w identyfikacji indywidualnych predyspozycji uczniów.
  • Doradztwo na podstawie wyników testów.
 5. Planowanie kariery i dalszej edukacji:

  • Pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kariery po ukończeniu szkoły.
  • Informacje na temat różnych ścieżek edukacyjnych, w tym studiów, praktyk i szkoleń zawodowych.
 6. Wsparcie w przeciwdziałaniu stresem:

  • Techniki radzenia sobie z presją i stresem związanym z wyborem zawodu i egzaminami.
  • Pomoc w budowaniu zdrowego równowagi między życiem szkolnym a osobistym.
 7. Zachęcanie do rozwoju umiejętności miękkich:

  • Wsparcie w rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, zarządzanie czasem, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Moja misja polega na pomaganiu uczniom w odkrywaniu swojego potencjału, rozwijaniu kariery i osiągnięciu sukcesu zawodowego. Jestem przekonana, że dobrze przemyślane poradnictwo zawodowe może wpłynąć na pozytywny rozwój młodych ludzi.

Jeśli są Państwo zainteresowani moimi usługami poradnictwa zawodowego w swojej placówce oświatowej, proszę o kontakt. Jestem gotowa dostosować moje usługi do specyficznych potrzeb Państwa uczniów i rodziców