szkolenia PPOŻ i BHP

Zarządzanie talentami

Specjalizuje się w zarządzaniu talentami i rozwoju kadr. Moja oferta dotyczy kompleksowego podejścia do identyfikacji, rozwijania oraz utrzymywania kluczowych talentów w Państwa organizacji. Rozumiem, że talenty stanowią główny kapitał firmy i mogą wpłynąć na jej sukces i przyszły rozwój.

Moje usługi zarządzania talentami obejmują:

 1. Identyfikację talentów:

  • Pomagam zidentyfikować potencjalne talenty wśród pracowników na różnych szczeblach hierarchii.
  • Wykorzystuje różnorodne narzędzia, w tym oceny 360 stopni, testy predyspozycji, oraz analizy osiągnięć.
 2. Planowanie kariery i rozwoju:

  • Tworze spersonalizowane plany rozwoju dla kluczowych talentów, uwzględniając ich cele i ambicje zawodowe.
  • Pomagam w określeniu ścieżek kariery i możliwości awansu.
 3. Szkolenia i rozwój kompetencji:

  • Organizuje szkolenia, warsztaty i sesje coachingowe, aby rozwijać umiejętności kluczowych talentów.
  • Pomagam w budowaniu umiejętności miękkich, zarządzaniu czasem i efektywności zawodowej.
 4. Budowanie kultury organizacyjnej:

  • Wspieram tworzenie kultury organizacyjnej, która promuje rozwój talentów, innowacyjność i współpracę.
  • Doradzam w kreowaniu zachęcającego środowiska pracy.
 5. Monitorowanie postępów i ewaluacja:

  • Regularnie oceniam postępy talentów i dostosowuje plany rozwoju.
  • Zapewniam regularne spotkania oceniające i sesje feedbackowe.
 6. Skrupulatne rekrutacje:

  • Pomagam w rekrutacjach zewnętrznych, poszukując talentów na rynku pracy.
  • Realizuje procesy selekcji i oceny potencjalnych pracowników.
 7. Retencję talentów:

  • Tworze strategie zatrzymania kluczowych talentów w organizacji, oferując korzystne pakietów benefitów i warunków pracy.
  • Monitoruje i reaguje na wskaźniki rotacji.

Moje podejście do zarządzania talentami opiera się na indywidualnych potrzebach Państwa organizacji. Rozumiem, że każda firma jest inna, dlatego dostosowujemy nasze usługi do specyficznych celów i wartości biznesowych.

Dzięki moim rozwiązaniom zarządzania talentami, możecie Państwo zbudować silny zespół pracowników, którzy przyczynią się do sukcesu organizacji. Jeśli są Państwo zainteresowani moimi usługami, serdecznie zapraszamy do kontaktu.