szkolenia PPOŻ i BHP

Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny (HACCP)

Chciałabym zaproponować Państwu moje usługi z zakresu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i jestem gotowa pomóc Państwu w zapewnieniu, że produkty spożywcze dostarczane konsumentom są bezpieczne i spełniają najwyższe standardy jakości.

Główne założenia mojej oferty HACCP obejmują:

  1. Analiza zagrożeń: Przeprowadze kompleksową analizę całego procesu produkcji żywności, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia biologiczne, chemiczne oraz fizyczne. Dzięki temu będę w stanie dokładnie określić, gdzie występują ryzyka związane z żywnością.

  2. Określenie punktów kontrolnych krytycznych (CCP): Po zidentyfikowaniu zagrożeń, wspólnie z Państwem wybiore punkty w procesie produkcyjnym, które są kluczowe dla bezpieczeństwa żywności. Określimy, jakie kontrole i procedury można wdrożyć, aby minimalizować lub wyeliminować zagrożenia.

  3. Określenie limitów krytycznych: Dla każdego CCP ustalimy konkretne parametry, takie jak czas, temperatura, wilgotność, pH, czy inne, które muszą być utrzymane w określonym zakresie, aby żywność była bezpieczna.

  4. Monitorowanie CCP: Regularnie należy kontrolować i monitorować parametry w punktach kontrolnych krytycznych, aby skutecznie zapobiec zagrożeniom i zapewnić stałą kontrolę nad procesem.

  5. Ustalenie działań korygujących: Razem z Państwem określimy działania, które należy podjąć w przypadku przekroczenia limitów krytycznych lub wystąpienia problemów z bezpieczeństwem żywności, aby jak najszybciej zareagować i przywrócić bezpieczeństwo.

  6. Wdrożenie procedur i dokumentacji: Przygotuje kompleksowe procedury i dokumentację dotyczącą monitorowania i zarządzania CCP, które będą spełniać wszelkie normy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa żywności.

  7. Weryfikacja: Regularnie będzie trzeba przeprowadzać oceny i kontrole, aby potwierdzić, że system HACCP działa zgodnie z przewidzianymi procedurami i jest skuteczny.

Działając razem ze mną, zyskują Państwo pewność, że Państwa produkty spożywcze są bezpieczne i spełniają najwyższe standardy jakości. Zapewniam kompleksowe wsparcie i doradztwo, aby sprostać wszelkim wymaganiom branżowym i przepisom dotyczącym bezpieczeństwa żywności.

Jeśli są Państwo zainteresowani moimi usługami w zakresie HACCP, proszę o kontakt. Chętnie dostosuje moją ofertę do Państwa indywidualnych potrzeb i wspólnie zadbanym o bezpieczeństwo żywności.