szkolenia PPOŻ i BHP

Dekalog Dobrej Praktyki Higienicznej

Dekalog dobrej praktyki higienicznej to zbiór zasad, które pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i utrzymaniu wysokich standardów higieny w przemyśle spożywczym. Oto przykładowy dekalog dobrej praktyki higienicznej:

  1. Mycie rąk: Pracownicy powinni regularnie myć ręce przy użyciu ciepłej wody i mydła przez co najmniej 20 sekund. Mycie rąk jest niezwykle ważne, aby uniknąć przenoszenia bakterii na żywność.

  2. Utrzymanie czystości i porządku: Pomieszczenia i urządzenia, w których przechowuje się, przygotowuje i przetwarza żywność, powinny być regularnie sprzątane i dezynfekowane.

  3. Unikanie kontaminacji krzyżowej: Produkty żywnościowe powinny być przechowywane i przygotowywane w taki sposób, aby uniknąć kontaminacji krzyżowej. Oznacza to oddzielanie różnych kategorii żywności i narzędzi.

  4. Przechowywanie żywności w odpowiednich warunkach: Produkty żywnościowe powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach temperatury, wilgotności i oświetlenia, aby uniknąć psucia się i rozmnażania się patogenów.

  5. Bezpieczeństwo wody: Woda używana w procesach produkcji i przygotowywania żywności musi pochodzić z bezpiecznego źródła i spełniać odpowiednie standardy jakości.

  6. Higiena personelu: Pracownicy odpowiedzialni za obsługę żywności powinni przestrzegać zasad higieny osobistej, w tym noszenia odpowiedniego ubioru i nakrycia głowy.

  7. Zabezpieczanie żywności przed owadami i szkodnikami: Należy podjąć środki zaradcze, aby zapobiec obecności owadów i szkodników w miejscach przechowywania i produkcji żywności.

  8. Utrzymanie odpowiednich temperatur: Produkty wymagające przechowywania w określonych temperaturach, takie jak żywność mrożona lub chłodzona, muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach.

  9. Dobra praktyka w produkcji: Procesy produkcyjne powinny być zorganizowane w sposób higieniczny i zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.

  10. Kontrola jakości i dokumentacja: Monitorowanie jakości żywności, rejestracja procedur i badań oraz tworzenie dokumentacji w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności są kluczowe.

Te zasady stanowią fundament dobrej praktyki higienicznej w przemyśle spożywczym. Organizacje i firmy działające w sektorze spożywczym muszą przestrzegać tych zasad, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności i zdrowie konsumentów.