szkolenia PPOŻ i BHP

Szkolenia i edukacja personelu w zakresie higieny

Z przyjemnością przedstawiam moją ofertę dotyczącą szkoleń z zasad HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). W branży spożywczej, zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest absolutnie kluczowe, dlatego oferuje wszechstronne szkolenia HACCP dostosowane do różnych poziomów pracowników w Państwa firmie. Moje szkolenia pomogą Państwu zrozumieć, wdrożyć i utrzymać zasady HACCP, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo Państwa produktów spożywczych.

Szkolenie ogólne HACCP dla wszystkich pracowników:

 • Cel: Zapewnienie ogólnego zrozumienia koncepcji HACCP i roli każdego pracownika w jej wdrożeniu.
 • Tematy:
  • Wprowadzenie do HACCP i jego znaczenia dla bezpieczeństwa żywności.
  • Zasady działania HACCP.
  • Identyfikacja zagrożeń zdrowia związanego z żywnością.
  • Istotne procedury i zasady wdrożenia HACCP.
  • Rola każdego pracownika w utrzymaniu bezpieczeństwa żywności.

Szkolenie dla personelu technicznego i kierowników produkcji:

 • Cel: Przekazanie bardziej zaawansowanej wiedzy na temat HACCP i umożliwienie uczestnikom wdrożenia go na poziomie operacyjnym.
 • Tematy:
  • Dokładne zrozumienie etapów analizy zagrożeń i kontroli krytycznych (HACCP).
  • Wdrażanie planów monitorowania i procedur kontroli.
  • Zarządzanie dokumentacją HACCP.
  • Kształtowanie procedur awaryjnych i reakcja na incydenty.
  • Audyty HACCP i zarządzanie ryzykiem.

Szkolenie dla personelu kierowniczego i inspektorów jakości:

 • Cel: Przygotowanie uczestników do nadzoru nad procesami HACCP i zapewnienie, że procedury są właściwie wdrażane i utrzymywane.
 • Tematy:
  • Zaawansowana analiza zagrożeń i kontrola krytyczna.
  • Audyty HACCP i ocena zgodności z wymaganiami.
  • Doskonalenie procedur monitorowania i zarządzania.
  • Zarządzanie ryzykiem i reagowanie na incydenty.
  • Przykłady udanych wdrożeń HACCP i najlepszych praktyk.

Szkolenie dla kadry kierowniczej i menedżerów:

 • Cel: Zapewnienie wyższego poziomu zrozumienia HACCP i umiejętności zarządzania procesami i zespołami w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • Tematy:
  • Strategie zarządzania HACCP na szczeblu przedsiębiorstwa.
  • Kierowanie zmianami i doskonalenie systemu HACCP.
  • Zarządzanie ryzykiem i reakcja na incydenty na poziomie strategicznym.
  • Zarządzanie inspekcjami i audytami zewnętrznymi.
  • Kierowanie zespołem ds. HACCP i rozwojem personelu.

Moje szkolenia HACCP są dostosowane do poziomu wiedzy i doświadczenia pracowników na różnych stanowiskach. Dbam o to, aby były one aktualizowane regularnie, aby nasi uczestnicy byli zawsze świadomi najnowszych przepisów i najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa żywności.

Jeśli są Państwo zainteresowani moimi usługami szkoleniowymi HACCP lub mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę o kontakt. Jestem gotowa dostosować moje szkolenia do Państwa potrzeb i pomóc w zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa żywności w Państwa przedsiębiorstwie.