szkolenia PPOŻ i BHP

Zatrucia i zakażenia pokarmowe pochodzenia mikrobiologicznego

Zatrucia i zakażenia pokarmowe pochodzenia mikrobiologicznego to schorzenia wywołane przez mikroorganizmy, takie jak bakterie, wirusy, grzyby lub pasożyty, które przenoszą się na lub w żywności. Te schorzenia mogą być wynikiem spożycia skażonej żywności lub picia zanieczyszczonej wody. Oto kilka przykładów mikroorganizmów odpowiedzialnych za tego rodzaju zatrucia i zakażenia:

 1. Bakterie:

  • Salmonella: Wywołuje salmonellozę, objawiającą się biegunką, wymiotami, gorączką i bólem brzucha.
  • Escherichia coli (E. coli): Niektóre szczepy E. coli mogą być patogenne i wywoływać poważne zakażenia układu pokarmowego.
  • Campylobacter: Może powodować biegunkę, nudności i bóle brzucha.
  • Listeria: Zakażenie listerią jest szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży i osób o osłabionym układzie odpornościowym.
 2. Wirusy:

  • Norowirusy: Są jednymi z najczęstszych przyczyn zakażeń pokarmowych i mogą prowadzić do biegunek, wymiotów i ogólnego osłabienia organizmu.
  • Hepatotropowe wirusy (np. wirus zapalenia wątroby A i E): Mogą być przenoszone przez żywność lub wodę i prowadzić do zakażeń wątroby.
 3. Grzyby:

  • Grzyby pleśniowe i drożdżowe: W niektórych przypadkach mogą produkować toksyny, które powodują zatrucia pokarmowe.
 4. Pasożyty:

  • Giardia: Jest pasożytem wywołującym giardiozę, która charakteryzuje się biegunką, wzdęciami i bólem brzucha.
  • Toxoplasma: Może być przenoszony przez surowe lub niedogotowane mięso oraz nieumyte owoce i warzywa.

Objawy zatrucia pokarmowego mogą obejmować biegunkę, wymioty, bóle brzucha, gorączkę, nudności i ogólny dyskomfort. W większości przypadków objawy te są łagodne i ustępują samoistnie, ale w przypadku cięższych zakażeń lub u osób o osłabionym zdrowiu, mogą wystąpić powikłania.

Aby uniknąć zatrucia pokarmowego pochodzenia mikrobiologicznego, zaleca się przestrzeganie odpowiednich praktyk higienicznych podczas przygotowywania, przechowywania i spożywania żywności, a także dbanie o czystość naczyń i narzędzi kuchennych. Ważne jest również unikanie spożywania surowych lub niedogotowanych potraw oraz picie czystej wody.